VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

Un projecte d’excel·lència

El Consistori va obrir un concurs perquè diferents empreses presentessin un projecte de recuperació del riu i el seu entorn. L’Estudi Martí Franch (EMF) va guanyar el concurs. L’equip de l’EMF és expert en arquitectura del paisatge i té una gran experiència en projectes d’integració paisatgística, com ho demostren els projectes de recuperació de la platja del Castell a Palamós o la recuperació del Paratge de Tudela al Cap de Creus, entre d’altres.

Més enllà del riu

La proposta d’actuació preveu un àmbit més gran que el riu; aposta per la restauració de la llera del riu com a connector social i ecològic de l’eix Gallifa - Besòs; connecta el riu Tenes i l’espai rural de Gallecs; vertebra longitudinalment el sistema d’espais lliures que relliga el riu unint-los en un gran parc-fluvial; i crea un corredor verd per a vianants i bicicletes a fi de reconnectar els barris Antic, l’Escorxador i l’Eixample. També s’aposta per instal·lar una passera a l’alçada del camp de futbol, a l’antic camí de Palou, que connecti amb la zona industrial i esdevingui un punt d’observació.