VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

Eix 2. Connector urbà

La llera i els marges del riu Terres seran connectors ecològics i paisatgístics, relligant espais avui inconnexos de la zona industrial i agrícola. Així mateix, es connectarà la llera, la riba i els parcs del sistema fluvial del Tenes amb l’espai rural de Gallecs.

Es crearà un passeig fluvial de 4 km, de punta a punta del municipi, com a nou eix_cívic_verd, pacificat i paisatgístic, al marge dret del riu i la via_parc de la Carena, a la Verneda de Ca l’Isidre Coix, de 2,5 km, que actuarà com un eix_cívic_panoràmic entre la ciutat i la plana fluvial. El camí connectarà l’Eixample amb el Barri Antic a rasants diferents, posant un doble camí segregat de vianants i bicicletes. L’entramat de camins que enllaçaran el passeig Fluvial amb la nova via_parc de la Carena, s’endinsaran en la trama urbana i resoldran la desconnexió històrica entre barris de Parets. A més, aquesta xarxa de mobilitat tova esdevindrà una alternativa funcional a la mobilitat del sector central de Parets que alliberarà espai d’aparcament i de circulació de vehicles a la llera del riu.