VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

Eix 4. Patrimoni municipal

L’Era de Ca l’Isidre Coix està projectada com una plaça-porta i interfase urbana entre el parc i l’Eixample i com a mirador al riu. L’espai singular que confeccionen els masos, el pou, les feixes, la mina de Can Berenguer i la potent estructura arbrada dota l’espai d’una identitat pròpia i esdevé testimoni del Parets rural i permeten desenvolupar una oferta cívica, social i recreativa única d’acord amb les prioritats dels veïns i veïnes.