VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

La millora de la llera del riu Tenes gira al voltant dels següents aspectes:

  • - La integració de la matriu natural dins el teixit urbà
  • ‐ L’acostament de la natura al ciutadà
  • ‐ La recuperació de la connectivitat ecològica del Tenes
  • ‐ La potenciació d’hàbitats en regressió
  • ‐ La millora de la biodiversitat a escala local i territorial
  • ‐ La recuperació del riu com a element identitari ric, divers i viu.