VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

PROPOSTA 3: Un paratge natural a conservar íntegrament

ELEMENTS DESTACATS

  • Un hàbitat únicament reservat per a la flora i la fauna de la zona.
  • Cost mitjà-baix d'inversió i manteniment.
  • Accés de persones i mascotes limitat estrictament al passeig Fluvial.

Aquesta proposta posa èmfasi en la restauració de la llera del riu i dels seus marges, tot eliminant la vegetació exòtica i replantant espècies de ribera per tal que la flora i la fauna pugui desenvolupar-se de manera natural. Per a fer-ho, s’instal·larien refugis de fauna i es reforçaria les plantacions d’arbrat i d’arbustives entorn del riu per tal de generar un hàbitat de bosc de ribera en continuïtat amb l’espai fluvial.

L’accés del públic general i dels animals domèstics quedaria limitat només als camins del passeig fluvial per tal que no es malmeti l’hàbitat restaurat.