VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

LA PASSERA ‐ OBSERVATORI

La passera és un pas i aguait‐mirador. Des de la passera hi haurà unes visuals privilegiades als conreus del barri de la Sínia, l’horitzó del Gallifa‐Montseny‐Obac i en primer pla la llera restaurada del riu Tenes. Aprofitant aquest punt de visió, es proposa crear una bassa temporal amb potencial d’atraure fauna, a la part esquerra de la llera, la que es potencia com a eix connector ecològic.

RAMPES D’ACCÉS

En contrast amb la complexitat de l’embolcall de l’element d’aguait, els accessos que connecten des de cota de carrer fins als dos extrems de la passera, són molt més eteris i lleugers. Ambdós extrems ‘aterren’ en bosses de biodiversitat que contenen un arbrat potent fet que augmenta la sensació de creuar per un bosc a mesura que salves el desnivell. Aquest desnivell es fa quasi imperceptible per al vianant donat que es treballarà amb pendents màxims del 6% per tenir un recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i apte per a bicicletes i/o patinets (amplada de 4m aprox.). A la riba dreta, es planteja una alternativa ràpida per a pujar/baixar a la passera mitjançant la situació d’escales, paral∙leles a la rampa i encarades al passeig fluvial de manera que des d’aquest també s’hi accedeixi fàcilment. Les baranes laterals de les rampes es plantegen molt transparents a la cara sud i més opaques a la nord.

UNA SEQÜÈNCIA CONCATENADA DE TRES ESPAIS

La passera que connectarà el barri de la Sínia amb el polígon industrial de la riba esquerra, es concep com una seqüència de tres espais complementaris: un jardí d’infiltració adjacent a l’IES de la Sínia, la passera-aguait i a l’altre costat la pineda existent re-naturalitzada com a pol de  biodiversitat en continuïtat a tota la riba esquerra.

PUNT D'OBSERVACIÓ

Una façana per a l’observació d’aus just on hi ha més proximitat amb les basses temporànies i les visuals allargades cap al sistema agrícola.