VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

Els objectius que es plantegen volen recosir riu i poble, amb un passeig natural i memorable

- Un passeig continu, sense interrupcions i minimitzant els encreuaments a nivell amb els vehicles.

- Connectat amb la trama urbana en tot el seu recorregut, multiplicant les connexions transversals.

- Respectuós amb la natura, minimitzant les pertorbacions a la natura de la llera pels visitants i la contaminació lumínica. Compensar l'impacte de l'eix‐cívic a la riba dreta amb un projecte més ecològic i més espais de refugi a la riba esquerra.

- Universalment accessible amb pendents i ferms adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

- Segur, segregant els vials de trànsit de vianants i bici (patins...) i vetllant per la continuïtat d’un enllumenat de qualitat.

- Confortable, garantint la continuïtat de l’ombra en tot en la pràctica totalitat del recorregut mitjançant un potent projecte de plantacions.

- Estimat i memorable, tranquil, pausat i amb punts de repòs i contemplació, miradors, aguaits, que sedimentin un sentiment d'estima i cura de l’espai fluvial.