VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

El Parc Fluvial de les Ribes del Tenes, nova façana i imaginari de Parets

Aquest parc central contempla els següents objectius:

- Fer un gran espai verd de proximitat i central al poble. Un espai de trobada i lleure que avui manca pel gaudi i connexió dels ciutadans.
- Reivindicar la façana fluvial de Parets i un nou imaginari per la ciutat bolcada al riu.
- Aprofitar la seva posició central i de ròtula per resoldre la desconnexió longitudinal crònica entre els barris de l'Eixample, Escorxador i Antic de manera pacificada i allunyada dels cotxes
- Connectar transversalment el sector central de Parets al riu, resolent el desnivell de 10 m de la primera terrassa al·luvial.
- Integrar disseny i natura en un espai híbrid d'elevades prestacions cíviques: proveir espai lliure, programes diversos per totes les edats, segur, passeig, esport, trobada, etc. i també eco‐sistèmiques: sense contaminació, biodiversitat, infiltració
- Integrar el paisatge de la llera, de vocació hidràulica i gestió natural, a l'àmbit visual del parc per així doblar la superfície.

Una posició central i de connexió entre Eixample i Barri Antic. Un cor verd?

L’Espai fluvial del futur Parc de les Ribes del Tenes, es troba en una situació central i de ròtula entre els Barris Antic, Escorxador i Eixample. La connectivitat pacificada, alternativa a l’Avinguda Catalunya, sub‐dimensionada per a vianants i ciclistes, passa indefectiblement pel futur parc, que té una posició estratègica per ser un nou cor verd a Parets.

Una façana fluvial per a Parets?

Fins a mitjans del segle XX, les ribes del Tenes fins a la primera terrassa al∙luvial, eren espais de cultiu a resguard de les avingudes extraordinàries. Des dels anys cinquanta, les ribes s’han anat urbanitzant, sovint fins al mateix cap d’una llera que s’ha vist comprimida per deixar lloc als creixements industrials o residencials. Al Barri Antic, un rosari d’equipaments i pistes esportives i els seus aparcaments, semblen haver donat l’esquena al riu, deixant escasses respiracions i passos i orientant‐se a l’interior. Tot plegat nega el potencial vertebrador del riu Tenes com a façana fluvial. ‘Horitzons múltiples’ proposa invertir la mirada i situar les ribes del riu com a principal eix‐cívic‐verd del sector central de la vila i nou referent, d’un Parets més saludable i amb major accés a la natura.

Jardins‐terrasses del quarter migdia. L'entorn de Ca l'Isidre Coix

És un sistema escalonat de bancals agrícoles, vestigi d’un Parets d’antany, que fa la transició entre el Barri de l’Escorxador, l’Eixample Industrial del C/ Súria i les ribes actuals del Tenes.

El camí de la Carena

És el tram central, és eix‐cívic‐verd i panoràmic que relliga els dos pols poblacionals de Parets de manera pacificada, acostant l’Eixample al Barri Antic. És una via‐parcverda, alternativa pacificada a l’Avinguda Catalunya, que resolt per a vianants, bicicletes, patinets, una desconnexió  històrica entre el nord i el sud de terme.