Plaça Espanya

En el marc del Pla Estratègic “Parets, com tu el vols!” i inclòs en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, l’Ajuntament de Parets del Vallès posa en marxa un nou procés participatiu per tal que la ciutadania pugui decidir com s’executarà la renovació de la plaça Espanya.
En ambdues propostes, el projecte respon a la voluntat de potenciar aquest espai públic com una zona d’estada, de joc i de lleure.
De la mateixa manera que en processos anteriors, es dóna a escollir entre dues opcions que incorporen elements i usos diferenciadors i d’altres en comú i que estableixen dues tipologies de plaça.

No recordo la contrasenya